Privacy policy

Privacyverklaring Nieuwe Buren Makelaars

U heeft te maken met Nieuwe Buren Makelaars. Nieuwe Buren Makelaars is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

 

Van welke diensten van Nieuwe Buren Makelaars maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Nieuwe Buren Makelaars.

Bij woningen: 
U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de Nieuwe Buren Makelaars

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Nieuwe Buren Makelaars:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet Nieuwe Buren Makelaars via een opdracht ingeschakeld, dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Nieuwe Buren Makelaars. Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:
U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Nieuwe Buren Makelaars:

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Nieuwe Buren Makelaars:

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet Nieuwe Buren Makelaars via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Nieuwe Buren Makelaars. Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden. Zie 14.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden. Zie 15.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Nieuwe Buren Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke.
De contactgegevens zijn:

Nieuwe Buren BV | KVK nummer 60731230
Manege 6-A, 6662 WC Elst
info@nieuweburenelst.nl
0481-745200

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM | KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus

Nieuwe Buren Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Nieuwe Buren Makelaars verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Nieuwe Buren Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Nieuwe Buren Makelaars.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Nieuwe Buren Makelaars van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Nieuwe Buren Makelaars die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Nieuwe Buren Makelaars. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Nieuwe Buren Makelaars, neem dan eerst contact op met Nieuwe Buren Makelaars. Mocht u er met Nieuwe Buren Makelaars niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Nieuwe Buren Makelaars de gegevens?

Nieuwe Buren Makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Nieuwe Buren Makelaars echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Nieuwe Buren Makelaars 20 jaar, omdat Nieuwe Buren Makelaars gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat Nieuwe Buren Makelaars de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Nieuwe Buren Makelaars 5 jaar.

1.U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

 

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

B

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

Geen

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.

A

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

 

Indien met Nieuwe Buren Makelaars is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

A

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

Geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

C

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

B

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

A

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 Geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

A

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.


Indien met Nieuwe Buren Makelaars is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

A

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

A

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

 

3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

A

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

 geen

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper en verkoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder


 

5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden

In dit contact maakt Nieuwe Buren Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft Nieuwe Buren Makelaars u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Nieuwe Buren Makelaars vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

a

1 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

a

1 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand

 

6.U wilt een woning kopen die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden

Voor dit contact staat Nieuwe Buren Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Nieuwe Buren Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Uw mening over de woning.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

7. U wilt een woning huren die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

A

20 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

A

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.

A

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

B

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

A

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

A

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Nieuwe Buren Makelaars

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 Geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 Geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 Geen

Tot intrekking van toestemming

 

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat Nieuwe Buren Makelaars voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 a

20 jaar

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties.

 

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

 geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien met Nieuwe Buren Makelaars is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van Nieuwe Buren Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

A

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

B

Notaris, koper, aankoopmakelaar

C

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Nieuwe Buren makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.

geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

 

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

C

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

B

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

D

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

Geen

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

Verkoper en verkoopmakelaar

d

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor Nieuwe Buren Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

A

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

A

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

A

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

A

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

 

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden. Voor dit contact staat Nieuwe Buren Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Nieuwe Buren Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Nieuwe Buren Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Uw mening over het aangeboden pand.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Nieuwe Buren Makelaars wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Nieuwe Buren Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Nieuwe Buren Makelaars verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

Rol

a

Verhuurder

Verantwoordelijke

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

Verantwoordelijke

Gegevensgebruik door de NVM

Nieuwe Buren Makelaars verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke.
De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C          Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk.
De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.